IJWTBC

I Just Want to be cool
Joel har äntligen fått tag på en av El Taco Truck's Ready to heat burritos. När Joel mickrat klart sin Sweet Potato burrito så märker han att någon har tagit en tugga. Vem var det?