Hållbarhet

HÅLLBARHET ÄR EN BRED OCH KOMPLEX FRÅGA.
VI TROR PÅ ATT VARA TRANSPARENTA OCH BERÄTTA OM DET ARBETE VI GÖR.

Vi har sedan starten valt att aktivt diskutera miljöfrågor och minska vår påverkan genom att t.ex. erbjuda veganska produkter, införa pant på våra förpackningar och att bidra till minskat matsvinn genom att ständigt se över hur vi bäst kan ta tillvara på produkter med kort hållbarhet, t.ex. via matsmart.se

För att ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå initierade vi under 2021 ett samarbete med U&We, en av Sveriges mest erfarna hållbarhetsbyråer. Tillsammans tog vi fram en analys av vår totala klimatpåverkan. Efter denna analys har vi valt att fokusera arbetet framåt på dessa fyra områden: Energi, Transporter, Råvaror och Förpackningar. 

Vi välkomnar alla synpunkter och idéer från dig som konsument. Du når oss på: contact@eltacotruck.se

_________________________________

veganskt

Vi är ett 100% veganskt varumärke. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en riktigt god tacoupplevelse utan att konsumenten ska behöva bidra till en negativ påverkan på miljön.

Animaliska produkter (köttproduktion) orsakar större utsläpp och kräver mer markanvändning* än icke-animaliska produkter. Idag används 77% av all jordbruksmark i världen antingen som betesmark eller för att odla grödor till djurfoder**, vilket orsakar stor förlust av biologisk mångfald. Produktionen av animalisk mat står för 57% av det totala utsläppet av växthusgaser, från all global matproduktion***.

Ett par jämförelser i klimatpåverkan mellan veganska och animaliska produkter ses nedan.

Våra burritos klimatpåverkan i jämförelse med andra – gram CO2e/st

Uträkning baserad på de generella klimatfaktorerna för råvarorna i burriton. Underlaget för klimatpåverkan per kg råvara kommer huvudsakligen från WWF's matkalkylator och SLU’s mat - och klimatlista.

Hållbarhetsdeklaration – vår veganska majonnäs i jämförelse med vanlig

* Källa: WWF Sverige
** Källa:
https://ourworldindata.org/land-use
*** Källa: Xu et al. 2021

_________________________________

klimatrapport

Här kan du se vår totala klimatpåverkan 2021.
Vill du veta mer detaljer är du välkommen att höra av dig till: contact@eltacotruck.se

Vår totala klimatpåverkan 2021 – ca 1200 ton CO2e

___________________________________

förpackning

Vi arbetar aktivt med våra förpackningars utformning, tryck och logistiklösningar för mer hållbara alternativ.

Tillsammans med våra förpackningsleverantörer jobbar vi just nu på att minska mängden plast i varje förpackning. Vi tittar också på att hitta alternativa plaster som inte är gjorda av olja. Den typen av plast kallas bioplast och är ett förnyelsebart material. Vårt mål är att alla våra förpackningar av plast ska vara gjorda av förnyelsebart eller återvunnet material. 

I dagsläget finns det stort utbud av återvunnen plast, men som inte lämpar sig för livsmedel. Vi följer aktivt utvecklingen på plastmarknaden och jobbar tillsammans med våra leverantörer för att skiftet ska kunna ske. Viktigt är naturligtvis att vi inte tummar på säkerheten och kvalitén för våra produkter – en förpackning är till för att skydda produkten. 

återvinning:

Vi uppmanar alla att återvinna El Taco Trucks förpackningar. För att förenkla den processen står det angivet hur varje produkt ska återvinnas på varje förpackning.

Vi har även inlett ett samarbete med BOWER; en app som inte bara förenklar återvinningsprocessen, utan också erbjuder ersättning till den som återvinner. För varje återvunnen förpackning får BOWER-användaren 2 kronor.

Läs mer på: getbower.com

_________________________________

INGREDIENser

Vi utvärderar kontinuerligt våra råvaror och arbetar för att minska negativ påverkan. Vår vision är att våra produkter ska produceras i största möjliga mån nära det land de ska konsumeras. De produkter som vi importerar ska bidra positivt till den lokala ekonomin och inte förstöra natur och människors möjligheter till ett bra liv. 

Avokado:

Vi är stolta över att vår guacamole innehåller 95% avokado, det ger produkten en genuin smak och utesluter onödiga tillsatser. 

Däremot så är vi medvetna om att avokadon och dess odlingar påverkar miljön negativt. Vi jobbar därför ständigt för att säkerställa att tillverkningen sker så hållbart som möjligt och vi strävar efter att hitta mer närodlade alternativ. 

Palmolja: 

Vi har valt att ta avstånd från palmolja helt i våra produkter eftersom vi har möjlighet att använda andra oljor så som rapsolja. Vi tar avstånd från palmolja och är införstådda med problematiken kring skövling av värdefulla skogsmarker.

_________________________________

Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
You're in.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>
Newsletter >>> Signup>>>